Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul inițiază, începând cu data de 10.11.2017, procesul de consultare publică a proiectului de decizie: Cu privire la proiectarea și construcția obiectului „Stația de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat”.

Scopul proiectului este reglementarea construcției stației de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat, cu respectarea normelor urbanistice, ecologice, antiincendiare, sanitare, etc.

         Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”; art.14 alin.(1) din  Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”; Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Cahul cu privire la proiectarea și construcția obiectului „Stația de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat” supus procesului de consultare publică, pot fi expediate până pe data de 25 noiembrie 2017:

Proiectul deciziei: Cu privire la proiectarea și construcția obiectului „Stația de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat” este disponibil la linkul sau la sediul Primăriei municipiului Cahul, situat pe adresa Piața Independenței, 6 – bir.321.

Link-uri Utile