Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul inițiază, începând cu data de 09.02.2018, procesul de consultare publică a proiectului de decizie cu privire la reamplasarea monumentelor: „Bustul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu” și „Bustul lui A.V.Suvorov”.

         Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: în temeiul art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(3) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.14 alin.(2) lit.a) din Legea R.Moldova nr.192 din 30.09.2011 „Privind monumentele de for public”, art.3 din Legea R.Moldova nr.835 din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului”, examinând demersul directorului Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P.Haşdeu”.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului de decizie cu privire la reamplasarea monumentelor: „Bustul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu” și  „Bustul lui A.V.Suvorov” , supus procesului de consultare publică, pot fi expediate până pe data de 19 februarie 2018, ora 1600:

-         la adresa electronică a Primăriei municipiului Cahul: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

-         la numerele de telefon: (0299)2-14-91;

-         sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 6.

Proiectul de decizie cu privire la reamplasarea monumentelor: „Bustul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu”; „Bustul lui A.V.Suvorov” este disponibil accesând linkul

Link-uri Utile