Găsește informația dorită

Plan Urbanistic de Detaliu pentru valorificarea terenului cu nr.cad. 170111
3.014, din mun.Cahul str. Ion Luca Caragiale, 16, în vederea amplasării Ansamblului Rezidențial cu blocuri de locuit multietajate

CLICK AICI