Găsește informația dorită

 1. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul Primăriei pentru impozitele şi taxele
 2. Adeverinţe pentru confirmarea, că proprietarul are cota de teren, care o prelucrează individual
 3. Adeverinţe pentru confirmarea, că solicitantul nu dispune de teren agricol (cota) şi nu are înregistrată gospodărie ţărănească
 4. Adeverinţe pentru confirmarea, că solicitantul dispune de lot de pămînt, pe care au fost crescute păsări, animale, producţie vegetală, apicolă, floricolă, etc.
 5. Extras din Registrul de evidenţă / de înregistrare a gospodăriilor  ţărăneşti (deţinători de terenuri agricole)
 6. Extras din registrul de evidenţă a gospodăriilor din s.Cotihana (pentru prezentarea la OCT Cahul)
 7. Certificat pentru perfectarea moştenirii (forma 39) (pentru locuitorii s.Cotihana)
 8. Certificat privind suportarea cheltuielilor de înmormîntare
 9. Procuri pentru primirea pensiei şi compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport urban şi interurban, compensaţiilor nominative şi sociale, compensaţiilor pentru perioada rece a anului, ajutoare materiale şi alte plăţi sociale, alocaţii, majorări la pensie şi suport financiar
 10. Certificat privind scoaterea averii personale peste hotarele R.Moldova pentru trai permanent
 11. Copii şi extrase de arhivă
 12. Luarea la evidenţă pentru înscrierea copiilor în instituţiile de educație timpurie din mun. Cahul

 13. Instituirea Custodiei asupra copiilor, părinții cărora se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotarele ei.

 14. Plasamentul planificat în Serviciul de tutelă /curatelă al copiilor rămaşi fără ocrotire părintească 

 15. Documentele necesare pentru instituirea patronajului asupra persoanelor cu sănătate precară şi cu grad de dizabilitate (se prezintă la Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cahul)
 16. Înregistrarea asociaţiei obşteşti
 17. Autorizaţie de funcţionare a unităţilor de comerţ, alimentaţie public şi prestări serviciilor
 18. Autorizaţie de obţinere a patentei de întreprinzător
 19. Autorizaţie pentru activitate de transport rutier de persoane în regim taxi
 20. Autorizaţie de plasare a dispozitivelor publicitare, inscripții şi imagini exterioare
 21. Autorizaţie de construire
 22. Certificat de urbanism pentru proiectare
 23. Certificatul de urbanism informativ
 24. Autorizaţia de desfiinţare
 25. Modificarea contului personal
 26. Autorizaţie de construire
 27. Autorizaţie de schimbarea destinaţiei

 28. Ghidul serviciilor sociale din raionul Cahul