Caută

0 - ORDINEA DE ZI

1 - cu privire la utilizarea fondului de rezervă

2 - cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2019

2.1 - NI la proiectul de decizie  -utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2019

3 - cu privire la majorarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2019

4 - cu privire la casarea mijloacelor fixe a  SA Apă Canal Cahul

5 - cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vînzare-vînzare-cumpărare a utilajului – Raru

6 - cu privire la licitaţie pentru vînzare-cumpărare a mijlocului de transport a ÎM GCL Cahul

7 - cu privire la acordarea scutirilor de plata pentru alimentarea în instituţiilor prescolare si instruirea in Scoala de Arte M.Cibotari

8 - cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

9 - modificări în decizia COC nr.12-20 - 37-20 - XXII din 28.12.2006 - Berdilă Vadim

10 - cu privire la dispozitivele de publicitate

11 - cu privire la transmiterea încăperilor în comodat Inspectoratului General al Poliţiei R.Moldova şi  Biroului de migraţie

12 - cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

13 - cu privire lainiţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

14 - cu privire la actualizarea şi modificarea planurilor cadastrale ale terenurilor

15 - cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală de locuit

16 - cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vînzare-cumpărare şi dare în locaţiune a terenurilor

17 - despre modificarea deciziei CMC nr.3-15 din 10.05.2018 - formarea bunurilor imobile - Caradanila Irina

18 - cu privire la vînzarea-cumpărarea terenulrilor aferente obiectului privat - SA USBA

19 - cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică

20 - cu privire la dezvoltarea teritoriului cimitirului orăşenesc

21 - cu privire la reconstrucţia obiectelor de menire socială

22 - cu privire la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei a bunului imobil privat

23 - cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia obiectelor private

24 - cu privire la proiectarea şi reconstrucţia încăperilor cu construcţia unor anexe la blocul locativ

25 - cu privire la proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare

26 - cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstrucţie a casei individuale de locuit

27 - despre modificarea documentaţiei de proiect a centrului comercial Imperial - SRL Tvinist-Prim

28 - cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cîinilor în raza municipiului Cahul

28.1 - NI la proiectul de decizie cu aprobarea regulileor de intretinere a ciinilor

29 - cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304-OT2-22 din 23.01.2019

 

Centru de Dezvoltare Inovativa a Carierei

Link-uri Utile